Przedstawiamy państwu bazę tez do debat oksfordzkich i brytyjskich parlamentarnych. Będziemy ją systematycznie rozbudowywać o kolejne tezy!

 

 • Warszawska Liga Debatancka 2021/22 (debaty oksfordzkie)

  Należy zakazać relacjonowania na żywo trwających spraw sądowych w mediach (m.in. nadawanie treści na żywo w telewizji lub mediach społecznościowych, pisanie i udostępnianie artykułów relacjonujących trwający proces).

  Infoslajd: “Cancel culture” to nazwa na formę ostracyzmu, w której dana osoba zostaje wyrzucona (“zcancellowana”) z danych kręgów społecznych lub zawodowych za zachowanie lub popieranie zachowań postrzeganych jako nieakceptowane dla tej konkretnej społeczności. Przejawia się ona najczęściej w formie bojkotowania lub społecznego czy emocjonalnego odcięcia się od danej osoby w pracy, mediach społecznościowych lub osobiście.

  Teza: Wzrost popularności “cancel culture” w ruchach społecznych przynosi więcej szkód niż korzyści.

  Lepszy byłby świat, w którym produkcja i dystrybucja leków jest w pełni znacjonalizowana.

  Infoslajd: “Tang ping” (“leżenie płasko”) to styl życia i ruch społeczny we współczesnych Chinach. Wybierany jest przez niektórych młodych ludzi, którzy odrzucają naciski społeczne na ciężką pracę, a zamiast tego wybierają “leżenie płasko i przezwyciężanie uderzeń” poprzez ograniczenie swoich pragnień. Zwolennicy tego ruchu decydują się na odrzucenie zarabiania ponad kwotę zapewniającą spełnienie podstawowych potrzeb życiowych i priorytetyzowanie zdrowia fizycznego i psychicznego ponad karierę zawodową i sukces ekonomiczny czy społeczny.

  Teza: Jako młody/a pracownik/czka niższego szczebla w korporacji wybrał/abym styl życia tang ping.

  Infoslajd: W Hiszpanii istnieją dwa sposoby dystrybucji finansowania wśród 17 regionów autonomicznych. We wspólnym systemie rząd centralny odpowiada za ustalanie i pobieranie większości podatków, które następnie rozdziela między wszystkie regiony autonomiczne w celu zmniejszenia nierówności między regionami. Oznacza to, że bogatsze regiony stają się płatnikami netto do systemu, a biedniejsze stają się odbiorcami netto. Katalonia jest obecnie częścią tego systemu. W drugim z systemów – statutowym – tak długo, jak regiony płacą ustaloną kwotę rządowi centralnemu, mają one pełną kontrolę nad ustalaniem i pobieraniem podatków innych niż VAT (w tym nad podnoszeniem lub obniżaniem podatku). Obecnie tylko Kraj Basków i Nawarra działają w systemie statutowym.

  Teza: W interesie rządu Hiszpanii leży włączenie Katalonii do systemu statutowego.

  Infoslajd: Chińskie duże firmy technologiczne to m.in. Alibaba Group, Tencent, Ant, Meituan-Dinping, ByteDance. Na nowe regulacje nakładane na chińskich gigantów technologicznych składają się m.in. ale nie tylko: zakaz używania i kopania kryptowalut; wymóg dopłacania znacznych sum przez duże firmy technologiczne do chińskich programów wyrównywania poziomu życia między wsią, a miastami; nowe, ściślej egzekwowane prawo antymonopolowe; przejęcie rynku małych pożyczek konsumenckich z rąk komercyjnych firm.

  Teza: Nowe regulacje nakładane na chińskich gigantów technologicznych są w interesie Komunistycznej Partii Chin.

  Z perspektywy amerykańskiej Partii Demokratycznej bardziej opłaca się opierać retorykę na walce z nierównościami ekonomicznymi niż społecznymi.

  Infoslajd: Laïcité to zbiorcza nazwa rozwiązań prawnych, wynikających z zasady laickości państwa francuskiego. Wśród nich najbardziej znanymi są np. zakaz eksponowania symboli i ubiorów religijnych w miejscach publicznych (takich jak krzyż, kipa czy hidżab), nieuznawanie żadnej z religii przez państwo (rejestrowane są jako związki wyznaniowe) czy zakaz transmitowania wydarzeń religijnych w publicznej telewizji.

  Teza: Francja powinna odrzucić politykę laïcité.

  Warszawa powinna zostać oddzielona jako osobne województwo od województwa mazowieckiego.

  Infoslajd: Na potrzeby tej debaty, przez komercjalizację Powstania Warszawskiego rozumiemy wykorzystanie historii i ikonografii związanej z Powstaniem Warszawskim w kulturze popularnej (np. produkcję wysokobudżetowych filmów, komiksów czy gier) i do sprzedaży produktów (np. odzieży czy gadżetów).

  Teza: Żałujemy komercjalizacji Powstania Warszawskiego.

  Rząd powinien silnie motywować finansowo obywateli i firmy do przeniesienia się z Warszawy do mniejszych miast i wsi w Polsce.

  Zakładając taką możliwość, Warszawa, wzorem propozycji przegłosowanej przez mieszkańców Berlina, powinna wywłaszczyć prywatne firmy mieszkaniowe.

  Infoslajd: Jesteś młodą osobą, która prowadzi życie standardowego młodego dorosłego. Jesteś średnio zaangażowanym w ruch proekologiczny aktywistą, nie organizujesz protestów, pikiet, petycji, ale aktywnie bierzesz udział w działaniach ruchu. Jesteś człowiekiem świadomym nieuchronności katastrofy klimatycznej. Pewnego dnia z powodu poczucia bezsilności zaczynasz cierpieć na symptomy tzw. depresji klimatycznej. Po krótkim czasie zastanawiasz się nad swoją przyszłością i nad tym, czy chcesz porzucić działalność aktywistyczną i skupić się na swoim życiu prywatnym, czy wymiernie zwiększyć swoje wysiłki w celu zwalczania zmian klimatycznych w ramach dużej proekologicznej organizacji.

  Teza: Wybrałbym/wybrałabym porzucenie działalności aktywistycznej ponad zwiększenie swoich wysiłków w organizacji proekologicznej.

  Narracja o indywidualnej odpowiedzialności za środowisko przyniosła więcej szkód niż korzyści.

  Z perspektywy władz Chińskiej Republiki Ludowej opłaca się aktywnie dążyć do całkowitego odejścia od wykorzystywania paliw kopalnych w energetyce.

  Organizacje walczące na rzecz ochrony środowiska powinny w swoich postulatach silnie priorytetyzować budowę i/lub utrzymanie elektrowni jądrowych ponad korzystanie z odnawialnych źródeł energii.

  Infoslajd: Nord Stream 2 to zestaw podmorskich gazociągów łączących bezpośrednio Rosję i Niemcy. Jego uruchomienie podwoiłoby ilość gazu ziemnego, który Niemcy bezpośrednio importują z Rosji.

  Teza: Uruchomienie Nord Stream 2 przyniesie więcej szkód niż korzyści.

  Infoslajd: Federacja Wschodnioafrykańska to proponowana unia polityczna 6 państw – Burundi, Kenii, Południowego Sudanu, Rwandy, Tanzanii i Ugandy. Miałaby ona być jednym państwem federalnym, które ma wspólną walutę. Projekt konstytucji miałby być gotowy w tym roku, a federalizacja zakończona w 2023. Unia celna i zniesienie barier handlowych już zostały zaimplementowane.

  Teza: Federacja Wschodnioafrykańska powinna skupiać się na zbliżeniu z USA i Unią Europejską zamiast z Chinami.

  Z perspektywy rządu USA żałujemy wycofania wojsk z Afganistanu.

  Infoslajd: Palestyna to częściowo uznawane państwo, terytorialnie obejmujące tereny tzw. Strefy Gazy oraz Zachodniego Brzegu Jordanu, które obecnie są pod kontrolą Izraela. Obecnie władzę w Palestynie sprawuje partia Al-Fatah, choć w Strefie Gazy faktyczną władzę sprawuje bardziej radykalny Hamas.

  Teza: Jako władze Palestyny wymienilibyśmy kontrolę nad Strefą Gazy w zamian za pełną niepodległość Zachodniego Brzegu, zakładając, że Izrael przyjmie taką propozycję.

  W krajach z niewielką partycypacją kobiet w polityce, lepiej jest, aby kobiety angażowały się w działalność partyjną całego spektrum politycznego, niż angażowały się tylko w partie, których dużą częścią programu jest walka o poprawę sytuacji kobiet, np. prawo do aborcji, parytety.

  Infoslajd: Seksualizacja – proces, w wyniku którego wartościowanie kogoś jest dokonywane z punktu widzenia atrakcyjności seksualnej.

  Teza: Z perspektywy ruchu feministycznego lepsza jest narracja wspierająca wykorzystywanie przez kobiety zjawiska seksualizacji dla swojej korzyści (np. postaci w popkulturze niż taka, która się mu sprzeciwia.

  Lepszy byłby świat, w którym małżeństwa są zastąpione przez odnawialne umowy z uzgodnionymi warunkami pomiędzy partnerami, które są weryfikowane co kilka lat.

  Grupy feministyczne w krajach rozwijających się powinny włączyć konserwatywną retorykę i instytucje religijne do swoich działań, zamiast dystansować się od religii.

  Powinno się zezwolić więźniom na zgłoszenie do społecznie użytecznych, lecz niepopularnych aktywności (np. eksperymentów medycznych, służby wojskowej, ciężkiej pracy fizycznej) w zamian za złagodzenie wyroku).

  Funkcjonariusze policji powinni mieć prawo do odmowy wykonania rozkazu z powodu konfliktu sumienia.

  Szefowie komisariatów policji powinni być wybierani bezpośrednio przez lokalną społeczność, której służą.

  System karny powinien wypuszczać więźniów na podstawie statusu ich resocjalizacji (zwalniać za dobre sprawowanie), zamiast skazywać ich na konkretne kary pozbawienia wolności.

  Infoslajd: Jesteś młodym, utalentowanym piłkarzem pochodzącym z Polski z dużymi szansami na międzynarodową karierę. Od kilku lat grasz w lidze niemieckiej, nie grałeś jeszcze dla reprezentacji Polski seniorów. Została Ci złożona oferta zmiany obywatelstwa, która umożliwiłaby Ci grę w reprezentacji Niemiec.

  Teza: Przyjęłabym/przyjąłbym ofertę zmiany obywatelstwa i gry w niemieckiej reprezentacji.

  Jako rodzic uzdolnionego sportowo dziecka wychował/abym je w dążeniu do doskonałości w wybranej przez nie dyscyplinie zamiast przedstawiania mu jej jedynie jako zabawy i dodatkowej aktywności.

  Infoslajd: W obrębie piłkarskiego świata istniał trend, w którym zagraniczne fundusze kapitałowe i miliarderzy kupowali większościowe udziały i inwestowali duże pieniądze w kluby piłkarskie. Istniejące przykłady tego trendu to inwestycje w Paris Saint Germain FC, RB Leipzig, Chelsea FC czy Manchester City FC.

  Teza: Trend zagranicznych inwestorów inwestujących w kluby piłkarskie przyniósł więcej szkód niż korzyści.

  Infoslajd: Przez duże międzynarodowe imprezy sportowe w tej debacie rozumiemy cykliczne wydarzenia wymagające znaczących nakładów gospodarza przeznaczonych na jego organizację i potrzebną infrastrukturę. Przykładami takich imprez mogą być Igrzyska Olimpijskie czy Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej.

  Teza: Organizacja dużych międzynarodowych imprez sportowych przynosi więcej szkód niż korzyści.

 • Warszawska Liga Debatancka 2020/21 (debaty oksfordzkie)

  Infoslajd: Maska osobowości to technologia, która pozwala jej użytkownikowi przyjąć dowolne aspekty osobowości. Zanim założy się taką maskę, należy najpierw wybrać cechy, których obecnie się nie posiada. Kiedy użytkownik założy taką maskę, postrzega świat w taki sposób, jak gdyby posiadał (wybrane przez siebie) cechy osobowości. Używanie maski prowadzi do mentalnego zmęczenia. Sprawia ono, że statystyczny użytkownik nie może nosić jej dłużej niż 12 godzin dziennie.

  Po zdjęciu maski jej użytkownik czuje mentalne zmęczenie przez tyle czasu, ile ją nosił. Nie da się odróżnić osoby noszącej maskę od takiej, która jej nie nosi. Jest ona dostępna od 18 roku życia. Każdorazowe założenie maski musi być świadomym i w pełni wolnym wyborem.

  Teza: Preferujemy świat, w którym maski osobowości istnieją oraz są szeroko i łatwo dostępne.

  Lepszy byłby świat, w którym religie abrahamowe wspólnie zmieniłyby narrację zbawienia człowieka na taką, w której głównymi czynnikami powodującymi zbawienie byłyby dobre uczynki, a nie poziom wiary czy pobożności.

  Wysyłanie kobiet na stanowiska dyplomatyczne do państw cechujących się skrajnym brakiem szacunku wobec kobiet przynosi więcej strat niż korzyści.

  Infoslajd I :Świątynia Shaolin jest ważnym ośrodkiem religijnym i kulturowym, błędnie nazywanym „legendarnym miejscem narodzin chińskich sztuk walki”. Obecny opat, Shi Yongxin, określany jako „SEO Monk”, doprowadził do drastycznych zmian w stylu zarządzania klasztorem. Krytykowany jest za zarejestrowanie Shaolin jako znaku towarowego i tym samym korzystanie ze świątyni w celach zarobkowych – a także za organizowanie odpłatnych pokazów walki. Za najbardziej kontrowersyjną decyzję uznaje się wyburzenie terenów dookoła klasztoru, celem ubiegania się o wpisanie świątyni na listę UNESCO (uzyskane w 2010 roku).

  Infoslajd II: Klasztor Shaolin jest obecnie uznawany za jedną z najważniejszych (odpłatnych) atrakcji turystycznych Chin i niewątpliwie przyczynia się do rozpowszechniania wiedzy o religii i kulturze buddyjskiej oraz chińskich sztukach walki. Obecnie dba o niego zespół ludzi odpowiedzialnych za marketing, PR, sprzedaż i komunikację – świątynia posiada swoją stronę i sklep internetowy, wykupuje reklamę w telewizji i Internecie, oferuje własne książki oraz prowadzi aktywny merchandising.

  Teza: W interesie klasztoru Shaolin nie jest jego postępująca komercjalizacja.

  W krajach, w których służba wojskowa jest obowiązkowa, powinna ona dotyczyć tak samo kobiet, jak i mężczyzn.

  Istnienie instytucji „Pierwszej Damy” przynosi kobietom więcej szkody niż pożytku.

  Ruchy feministyczne powinny aktywnie zajmować się problemami społecznymi dotykającymi mężczyzn (np. dyskryminacja w sądach rodzinnych, problemy wynikające z toksycznych wzorców męskości).

  W interesie Kościoła Katolickiego jest kreowanie narracji, że feminizm może być konserwatywny, zamiast otwartej krytyki całego ruchu feministycznego.

  Infoslajd: Social Credit System (SCS) jest kierowanym przez rząd systemem rankingowym, nagradzającym obywateli za dobre zachowanie i sankcjonującym złe postępowanie. Bierze on pod uwagę różnego typu działania, nie tylko te nakazane lub zakazane prawnie (,,dobre zachowania” to np. finansowanie działań charytatywnych, recykling śmieci, wolontariat; „złe” to np. przechodzenie na czerwonym świetle lub śmiecenie) i przyznaje za nie odpowiednie punkty. Punkty te są przyznawane na podstawie obserwacji gromadzonych przez rząd oraz organizacje pozarządowe. Na podstawie tych punktów, rząd nagradza (np. poprzez priorytetowe traktowanie przy korzystaniu z usług publicznych czy zapewnienie darmowego publicznego transportu) lub sankcjonuje daną jednostkę (np. poprzez podwyższenie odpowiednich podatków czy podwyższenie wymagań przy staraniu się o pracę w sektorze publicznym).

  Teza: Zakładając, że jest to możliwe, należałoby wprowadzić Social Credit System w liberalnych demokracjach.

  Infoslajd: W równoległej rzeczywistości istnieje druga Ziemia, w pełni przystosowana do zasiedlenia, jednak znacznie uboższa (gorsza gleba, brak surowców naturalnych etc). Na Drugiej Ziemi utworzono utopię, w której ludzie są w pełni równi, a rząd nie jest skorumpowany ani manipulujący. Ludzie na drugiej ziemi mają zapewnione swoje podstawowe potrzeby, jednak sam standard życia nie przekracza warunków na poziomie 30-40zł dziennie

  Teza: Nie wiedząc, kim zostaniemy w przyszłości, wolelibyśmy urodzić się na drugiej Ziemi.

  W interesie Rosji leży zawiązanie sojuszu wojskowego z Chinami.

  Powinno się całkowicie sprywatyzować polskie media publiczne (np. TVP, Polskie Radio).

  Powinna powstać wspólna liga piłkarska krajów byłej Jugosławii.

  Zaangażowanie ekonomiczne i dyplomatyczne Chin w krajach afrykańskich przynosi więcej szkody niż pożytku.

  Zakładając istnienie takiej technologii, powinno się dawać żołnierzom wracającym z misji środki pozwalające zapomnieć im o wojnie.

  Wszyscy politycy powinni otrzymywać pensje w wysokości maksymalnie średniej zarobków w ich państwie.

  NATO powinno odebrać członkostwo Turcji.

  Infoslajd:
  Naturalizacja sportowców to zjawisko polegające na przyznaniu obywatelstwa sportowcowi przez dane państwo w celu umożliwienia mu reprezentowania danego państwa w międzynarodowych zawodach sportowych.

  Teza:
  Należy zakazać praktyki naturalizacji zagranicznych sportowców przez reprezentacje narodowe.

  Infoslajd:
  Wybór Kataru jako organizatora mistrzostw świata w piłce nożnej budzi wiele kontrowersji. Nagminnie łamane tam są prawa człowieka (np. niewolnicze traktowanie robotników zatrudnionych do budowy stadionów i częste łamanie praw osób LGBT i kobiet). Katar jest również posądzany o wręczenie łapówki urzędnikom FIFA w celu otrzymania praw organizacyjnych.

  Teza:
  Reprezentacje zachodnich, liberalnych demokracji powinny zbojkotować Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej w Katarze w 2022 roku.

  CTE, czyli Chroniczna Encefalopatia Pourazowa to zaburzenia poznawcze i neurologiczne (demencja, ataksja) wywołane urazami głowy. Objawiają się poprzez symptomy podobne do chorób neurodegeneracyjnych, takich jak Alzheimer czy Parkinson. W sporcie wzmożone ryzyko wystąpienia CTE zachodzi w tzw. sportach kontaktowych. Najczęściej w boksie – ale także w hokeju, zapasach, futbolu amerykańskim, a nawet w piłce nożnej.

  Teza:
  Publiczne promowanie sportów ze wzmożonym ryzykiem wystąpienia CTE (poprzez reklamy, transmisje, obecność sportowców w przestrzeni rozrywkowej, udział publiczności, kwalifikację do sportu olimpijskiego itp.) powinno być zakazane.

  Infoslajd:
  Na potrzeby tej debaty “wyciszenie” jest przerwaniem skrajnie kłamliwej, antynaukowej bądź zawierającej mowę nienawiści wypowiedzi polityka (np. w programie publicystycznym, czy w relacjonowanej konferencji prasowej) wraz z wyjaśnieniem powodów, dla których transmisja przemówienia zostaje przerwana. Przykładem takiego działania jest przerwanie transmisji konferencji Donalda Trumpa zawierającej niepotwierdzone informacje o fałszerstwach wyborczych przez Sheparda Smitha, dziennikarza CNBC.

  Teza:
  Liberalne media w Polsce powinny stosować wyciszenie.

  Infoslajd:
  W tej debacie przez “niezawodowych polityków” rozumiemy osoby, które wchodzą do polityki, nie posiadając szczególnych kompetencji czy doświadczenia w jej zakresie. Przykładami takich polityków mogą być np. Donald Trump, Paweł Kukiz, Szymon Hołownia czy Wołodymyr Zełenski.

  Teza:
  Wzrost popularności “niezawodowych polityków” przynosi więcej szkody niż pożytku.

  Infoslajd:
  SARS (Special Anti-Robbery Squad) to nigeryjska jednostka policyjna. Jak wynika z raportu Amnesty International, w latach 2017-2020 udokumentowane zostały co najmniej 82 przypadki tortur, pozasądowych egzekucji, wymuszeń, napadów z bronią, gwałtów, szantaży i porwań z udziałem SARS. W październiku 2020 roku w Nigerii wybuchły protesty związane z działalnością SARS, które wkrótce przerodziły się w ogólnokrajową, zmasowaną krytykę rządu. Dochodziło do wandalizmów, niszczenia sklepów, samochodów, budynków. Joe Biden wyraźnie zaznaczał potrzebę interwencji Stanów Zjednoczonych w celu pacyfikacji SARS.

  Teza:
  Interwencja USA w Nigerii wobec przestępstw SARS przyniesie więcej szkody niż pożytku.

  Infoslajd:
  Iracki Kurdystan przez lata był regionem autonomicznym, będącym pod nadzorem administracyjnym rządu irackiego. Z racji na strategiczne położenie i wielkie rezerwy złóż naturalnych jest to terytorium sporne, o które ubiega się tak Turcja, jak i Irak. Kurdowie, jako główni zarządcy regionu, dążą od lat 50. do uzyskania niepodległości. Jednak po ostatnim nieudanym referendum z 2017 roku Irak nie tylko zablokował im możliwość odłączenia się, ale stłamsił również większość przywilejów przysługujących im jako autonomii.

  Teza:
  Jako Kurdowie iraccy, zakładając poparcie USA, ogłosilibyśmy niepodległość.

  Infoslajd:
  Na potrzeby tej debaty przyjmijmy, że ludzkie lata życia można do woli wymieniać pomiędzy sobą. Nikt nie wie, ile lat będzie żył, jednak może sprzedać ich dowolną ilość. Jeśli sprzedającemu do naturalnej śmierci zostało mniej lat, niż było w umowie, to wyparowuje, a kupujący otrzymuje tyle lat, ile sprzedającemu faktycznie zostało.

  Teza:
  Zakładając istnienie technologii, zalegalizowalibyśmy sprzedaż i wszelką wymianę swoich lat życia.

 • PRO AM FNG 2021 (debaty parlamentarne)

  Infoslajd: Centralizacja europejskiego programu szczepień na Covid-19 zakłada, że: 1. odpowiedzialność dostarczenie szczepionek, negocjacje i umowy z producentami spoczywa na Komisji Europejskiej 2. UE dzieli szczepionki proporcjonalnie wg ustalonych kwot wszystkim państwom członkowskim 3. Państwa członkowskie co do zasady nie zaopatrują się w szczepionki we własnym zakresie 4. Zatwierdzanie szczepionek do użytku odbywa się na poziomie Europejskiej Agencji Leków.
  Teza: TI żałuje centralizacji europejskiego programu szczepień na Covid.

  TI popiera etos osobistego poświęcenia dla większego dobra.

  Infoslajd: Na potrzeby tej debaty załóż, że agresywna rekrutacja do wojska to m.in kampanie kierowane do młodzieży idealizujące pracę żołnierzy, pomijające ryzyko dla zdrowia i życia; przedstawiające wojsko jako przygodę.

  Teza: Jako sposób poboru do wojska, TI woli pobór na drodze losowania niż agresywną rekrutację ochotników.

  Infoslajd: Polityki antynatalistyczne obejmują: likwidację lub ograniczanie zasiłków dla rodziców, urlopów macierzyńskich, darmowego dostępu do żłobków, przedszkoli itd.

  Teza: TI popiera polityki antynatalistyczne.

  Infoslajd: Na potrzeby obecnej debaty ‘odzwierciedlanie przez prawo przekonań moralnych większości społeczeństwa’ działa w następujący sposób: Jeśli społeczeństwo X uważa czynność Y za niemoralną, prawo powinno jej zakazywać, a być może nawet za nią karać. Jeśli społeczeństwo Z uważa czynność Y za moralną, prawo powinno ją dozwalać.

  Teza: TIUŻ prawo powinno odzwierciedlać przekonania moralne większości społeczeństwa.

 • Ogólnopolski Turniej Debat Oksfordzkich (debaty oksfordzkie)

  Wprowadzanie polityki No-Platform na uczelniach wyższych przynosi więcej szkód niż pożytku.

  Pacjenci powinni móc dopłacać do usług w NFZ, by otrzymywać usługi lepszej jakości (np. lepszy gips, szybsza kolejka, etc.).

  Zakładając, że jest to możliwe, edukacja (podstawowa, średnia i wyższa) w krajach o niskim stopniu rozwoju gospodarczego powinna być prowadzona wyłącznie w języku angielskim.

  Unia Europejska powinna dążyć do jak najszybszego włączenia kandydujących państw byłej Jugosławii, nawet kosztem obniżenia wymagań akcesyjnych.

  Infoslajd: Technologia Piękności to technologia, która pozwala na bezbolesną i absolutnie dowolną zmianę cech fizycznych osoby, która z niej korzysta. Dotyczy to ludzkich cech fizycznych takich jak kolor skóry, włosów czy kształt części ciała. Możliwe jest kilkukrotne skorzystanie z tej technologii bez skutków ubocznych. Skorzytanie z technologii wiąże się z opłatą, na której poniesienie przeciętny obywatel może sobie pozwolić bez nadmiernego uszczerbku finansowego.

  Teza: Lepszy byłby świat, w którym Technologia Piękności istnieje i jest powszechnie dostępna.

  Ruchy ekologiczne powinny priorytetyzować pozytywny przekaz (np. zdrowotne aspekty zmiany stylu życia, empatia do zwierząt, solidarna odpowiedzialność za planetę) nad negatywny przekaz (np. obrazy katastrofy i kataklizmów, ujawnianie cierpienia zwierząt, zanieczyszczenie środowiska).

 • Głos z Warszawy 2018 (debaty oksfordzkie)

  Straż miejska w Warszawie powinna zostać zlikwidowana.

  Młody aktywista społeczny powinien wybrać karierę w organizacjach pozarządowych nad karierę polityczną.

  W Warszawie powinno się wprowadzić ograniczenia w ruchu samochodów osobowych na wzór rozwiązań stosowanych w Paryżu.

  Konkluzje lokalnych konsultacji społecznych dotyczące nowych inwestycji i planów zagospodarowania przestrzennego powinny być wiążące dla rządzących.

  Rada Miasta Stołecznego Warszawy powinna ustalić centrum miasta strefą wolną od zakazu spożywania alkoholu w miejscach publicznych.

  Miasto Stołeczne Warszawa powinno zostać odrębnym województwem, wyłączonym z woj. Mazowieckiego.

  Czynne prawo wyborcze w wyborach samorządowych powinno być uzależnione od zdania egzaminu z podstawowej wiedzy o samorządzie.

 • Głos z Warszawy 2017 (debaty oksfordzkie)

  Polska powinna oferować pomoc socjalną w państwowych usługach, a nie w formie wsparcia finansowego.

  Uczelnie wyższe powinny dążyć do elitarności, a nie powszechności.

  Unia Europejska powinna wspierać dążenia niepodległościowe Katalonii.

  Podczas wojny z kartelami narkotykowymi państwo nie powinno musieć przestrzegać praw człowieka.

  Parlamentarzyści powinni otrzymywać wynagrodzenie równe medianie płac w Polsce.

  Infoslajd: „Kultura dzielenia się” polega na ciągłym wysyłaniu i udostępnianiu swoich codziennych aktywności oraz osiągnięć życiowych na różnych portalach społecznościowych np. Facebook, Snapchat, Instagram.

  Teza: „Kultura dzielenia się” ma negatywny wpływ na społeczeństwo.

 • Menu